Huisregels iSmile

Afspraken

Wij hanteren geen spreekuren en werken uitsluitend volgens afspraak. Voor het maken van afspraken kunt u ons bellen van maandag t/m vrijdag tussen 8:30 en 12:00 uur en tussen 13:30 en 16:30 uur. Op zaterdag zijn wij telefonisch bereikbaar van 10:15 tot 13:00 en van 13:30 tot 15:30. Ons telefoonnummer is 020 - 475 0741.

Niet afgemelde afspraken

Wij kunnen u desgewenst per email of SMS herinneren aan uw afspraak. Wel blijft u te allen tijde verantwoordelijk voor het nakomen van uw afspraak, ook als u geen email- of SMS-alert heeft ontvangen (door een technische storing of foutief nummer/emailadres).

Bent u verhinderd om uw afspraak na te komen, dan verzoeken wij u de afspraak 48 uur van tevoren af te zeggen. Indien u uw afspraak niet nakomt of niet tijdig afzegt zullen wij u voor de vrijgekomen tijd – welke wij niet effectief hebben kunnen besteden – een nota sturen. Dit moet u niet zien als boete, maar als een tegemoetkoming in de praktijkkosten welke tijdens uw afwezigheid wel gewoon doorlopen.

Komt u uw afspraak voor de tweede keer niet na, dan zullen wij u de volledige kosten voor de geplande behandeling in rekening brengen.

Komt u uw afspraken vaker niet na zonder bericht dan volgt uitschrijving.

Pijnklachten

Wanneer u 's ochtends voor 10.00 uur belt met een pijnklacht, proberen wij u dezelfde dag nog te helpen. Belt u later op de dag dan kunnen wij u dit niet meer garanderen!

Bel dus zo vroeg mogelijk voor een afspraak wanneer u een acute klacht heeft.

Wijzigingen

Veranderingen zoals verhuizing, overlijden van gezinsleden, gewijzigde gezinssituatie, verandering van verzekeringsmaatschappij, ziekte al dan niet in combinatie met medicatie en andere belangrijke informatie dient u bij uw eerstvolgende bezoek aan ons door te geven. Verzekeraars geven deze informatie niet meer aan ons door. Geef ook veranderingen in telefoonnummers en emailadressen aan ons door. Wij herinneren u op verzoek aan uw controlemaand/afspraak. Maar dan moeten we uiteraard wel over het juiste emailadres en mobiele nummer beschikken, geef dus bij wijziging dit aan ons door!

Betalingen

Fa-med verzorgt onze declaraties. Zij sturen de nota’s eerst naar de verzekeraars en u ontvangt alleen een evt. restnota voor de eigen bijdrage. Om dit zo goed als mogelijk te laten verlopen vragen wij u ons op de hoogte te houden van wijzigingen in uw persoonlijke gegevens. Indien uw gegevens niet correct zijn zal Fa-med de nota’s direct naar u toesturen. Het is van belang dat u ook adreswijzigingen tijdig doorgeeft aan fa-med.

Verzekeringsbewijs

U dient bij ieder bezoek een geldig verzekeringsbewijs te overleggen als er naar gevraagd wordt, dit in verband met registratie/controle van uw polisnummer en BSN nummer.

Team Ismile Tandartspraktijk

© Copyright Ismile-tandartspraktijk.nl 2019 | Sitemap | Contact